Debata społeczna - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

Aktualności

Debata społeczna

Debata społeczna , której tematem była : „Mediacja jako narzędzie do rozwiązywania konfliktów” odbyła się 20 października 2016 r. w Gryfińskim Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie insp. Andrzeja Stechnija przyszło kilkadziesiąt osób.

Pan Komendant Powiatowy przywitał zaproszonych gości oraz mieszkańców przybyłych na debatę. Następnie Pani Izabela Zajączkowska, wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów przybliżyła zebranym pojęcie mediacji, co to jest mediacja, gdzie szukać mediatorów jak rozwiązywać konflikty przy pomocy mediacji. Kom Radosław Purtak Naczelnik Wydziału Kryminalnego, omówił mediacje w postępowaniu przygotowawczym,  natomiast podkom. Robert Panna Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji poruszył temat mediacji rodzinnych, nieletnich oraz między szkolnych. Na pytania uczestników debaty odpowiadał również  Pan Radosław Grabusiński, Prokurator Rejonowy w Gryfinie.
 

Debatę podsumował Pan Komendant Powiatowy w Gryfinie, który podziękował wszystkim za przybycie na debatę i merytoryczną dyskusję w czasie jej trwania.


 

oficer prasowy

asp.sztab.Bogumił Prostak