Aktualności

Życzenia Komendanta Głównego Policji z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w imieniu własnym i kierownictwa Policji złożył specjalne życzenia wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji. Z tej okazji również serdeczne życzenia kierowane są do wszystkich naszych obywateli - aby byli bezpieczni i dumni z naszej Policji. Najlepsze życzenia również dla przedstawicieli policyjnych związków zawodowych oraz emerytów i rencistów, a także rodzin policyjnych.

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/161674,Zyczenia-Komendanta-Glownego-Policji-z-okazji-Swieta-Policji.html

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci
/161694,Zyczenia-ministra-Joachima-Brudzinskiego-z-okazji-Swieta-Policji.html