Uzbrojony napastnik w szkole – co robić? - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

Aktualności

Uzbrojony napastnik w szkole – co robić?

W dniu 2 lutego 2017 roku Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie realizując ,,Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019" przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli Zespołu Szkół w Widuchowej. Nauczyciele mieli okazję poznać procedury związane z wtargnięciem na teren szkoły uzbrojonego napastnika.

Szkolenie prowadził Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji w Chojnie, który jednocześnie pełni funkcję negocjatora policyjnego. Podczas spotkania wykorzystano film instruktażowy, który zawierał informację o tym jak może wyglądać niebezpieczna sytuacja związana z wtargnięciem na teren szkoły uzbrojonego napastnika. Nauczyciele na podstawie wniosków wyciągniętych po zamachach do jakich dochodziło na świecie mogli również poznać kilka podstawowych zasad postępowania w chwili wtargnięcia zamachowca do szkoły tj. sposobach alarmowania, procedurach postępowania, ewakuacji czy udzielania pomocy.