Kierownictwo KPP w Gryfinie

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie

kom. Radosław Purtak