Kierownictwo KPP w Gryfinie

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie

nadkom. Radosław Purtak