Kierownictwo KPP w Gryfinie

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie

p.o Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie
nadkom. Radosław Purtak