Dzielnicowi KPP Gryfino

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie

nr fax: 91 43 26 813
 
Naczelnik Wydziału Prewencji i RD:  p.o  asp. Jarosław Łysik

nr pokoju w Komendzie: 6
nr telefonu kontaktowego: 47 7823560
nr telefonu komórkowego: 667 094 085

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: st. asp. Przemysław Beta
nr pokoju w Komendzie: 16
nr telefonu kontaktowego: 47 7823525
 

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

Rejon 1

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Wojska polskiego
 • Krasińskiego (od nr 82 do ul. Wojska Polskiego)
 • Iwaszkiewicza
 • 11 Listopada
 • Jana Pawła II
 • działki ogrodowe przy ul. Wojska Polskiego
 

e-mail: dzielnicowy.gryfino1@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: asp. sztab. Bolesław Kornas

nr pokoju w Komendzie: 15
nr telefonu kontaktowego: 47 7823529
nr telefonu komórkowego: 571 323 802 /aktywny w czasie obchodu/

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań ujętych w "Planie Priorytetowym" dla rejonu służbowego nr 1, w okresie od 01.01.2020 roku do dnia 30.06..2020 r. informuję, że w wyniku przeprowadzonych rozmów  z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 1 oraz obserwacji własnych ustalono, że głównym problemem dotykającym mieszkańców rejonu jest nagminne i notoryczne spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie skweru „kwadrat” na ul 11 Listopada w rejonie sklepu Żabka. Problem ten występuje w godzinach otwarcia sklepu tj. od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych. Osoby postronne zakupują alkohol głownie w postaci piwa i następnie spożywają go w rejonie sklepu i na ławkach pobliskiego deptaku. Dodatkowo poza spożywaniem alkoholu zaśmiecają  trawniki  i teren przyległy puszkami i butelkami po alkoholi. W obrębie ławek na których siedzą  wyrzucają niedopałki papierosów , dłubią słonecznik a czasami plują na chodnik. Sprzedawcy pobliskich sklepów oraz  mieszkańcy korzystający z deptaka wielokrotnie zgłaszali ten problem dzielnicowemu oraz wzywali patrole policji na interwencję.  W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

Rejon 2

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Kolejowa
 • Reymonta
 • Słowackiego
 • Sienkiewicza
 • Konopnickiej
 • Bolesława Prusa
 • Słoneczna
 • Mickiewicza
 • Okrężna
 • Wyspiańskiego
 • Letnia
 • Ogrodowa
 • Armii Krajowej (od przejazdu do Szczawna)
 • Krasińskiego (od początku do nr 80)
 • Żeromskiego
 • Lechicka
 • 9-go Maja
 • Kwiatowa
 • Orzeszkowej
 • Asnyka
 • Altyreryjska
 • Władysława Łokietka
 • działki ogrodowe przy ul. Armii Krajowej

e-mail: dzielnicowy.gryfino2@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. Paulina Wiewióra
nr pokoju w Komendzie: 15
nr telefonu kontaktowego: 47 7823527
nr telefonu komórkowego: 667 094 053 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań ujętych w "Planie Priorytetowym" dla rejonu służbowego nr II, w okresie od 01.07.2019 roku do dnia 31.12.2019 r. informuję, że na podstawie spotkań z mieszkańcami podległego rejonu ustalono iż głównym problemem dotykającym mieszkańców jest  grupowanie się młodzieży, która spożywa alkohol i narusza inne przepisy porządkowe kodesu wykroczeń w okolicy ulicy Słonecznej i Kwiatowej, tzw. punkt widokowy na "Górce Miłości" w Gryfinie. Wykroczenia, których dopuszczają się ww. osoby występują w porze popołudniowej. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

Rejon 3

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Niepodległości (do ul. 1-go Maja)
 • Bolesława Chrobrego (do ul. 1-go Maja)
 • Parkowa (do ul. 1-go Maja)
 • Energetyków
 • Piastów
 • Bałtycka
 • Nadodrzańska
 • Kościelna
 • Kościuszki
 • Park Miejski
 

e-mail: dzielnicowy.gryfino3@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. asp. Przemysław Brodacki

nr pokoju w Komendzie: 14
nr telefonu kontaktowego: 47 7823528
nr telefonu komórkowego: 571-323-796

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań ujętych w "Planie Priorytetowym" dla rejonu służbowego nr III, w okresie od 01.01.2020 roku do dnia 30.06..2020 r. informuję, że na podstawie spostrzeżeń dzielnicowego, otrzymywanych sygnałów od mieszkańców i informacji uzyskiwanych od f-szy KPP w Gryfinie wynika, że aktualnie głównym problemem w rejonie służbowym jest teren w rejonie Placu Barnima w Gryfinie, gdzie osoby tam przebywające spożywają alkohol, załatwiają potrzeby fizjologiczne w tym miejscu.  Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek publiczny oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca publiczne nie zważając na inne postronne osoby. Wykroczenia, których się dopuszczają występują w porze popołudniowej i wieczorowej niezależnie od pory roku. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon 4

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Bolesława Krzywoustego
 • Bolesława Chrobrego (od ul. 1-go Maja)
 • Parkowa (od ul. 1-go Maja)
 • Niepodległości (od ul. 1-go Maja)
 • 1-go Maja
 • Grunwaldzka
 • Flisacza
 • Sprzymierzonych
 • Orląt Lwowskich
 • Krótka
 • Przytulna
 • Mazowiecka
 • Mazurska
 • Słowiańska
 • Garbarska
 • Targowa
 • Szczecińska
 • Pomorska
 • Limanowskiego
 • Staszica
 • Pionierów
 • Kołłątaja
 • Łączna
 • Podlaska
 • Śląska
 • Opolska
 • Kujawska
 • Cmentarz Komunalny w Gryfinie

e-mail: dzielnicowy.gryfino4@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: asp. Ewa Atroszko

nr pokoju w Komendzie: 12
nr telefonu kontaktowego: 47 7823527
nr telefonu komórkowego: 571 323 788 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr IV w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 informuję, że w wyniku przeprowadzonych własnych obserwacji oraz przeprowadzonych rozmów ze społeczeństwem ustalono, że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu Żabka w miejscowości Gryfino przy ul. Flisacza. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca ogólno dostępne mieszkańców. Wykroczenia, których się dopuszczają występują przeważnie w porze popołudniowej i wieczorowej. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon 5

Rejon obejmuje ulice Gryfina oraz miejscowości:

 • Łużycka
 • Wodnika
 • Topolowa
 • Mieszka I-go
 • Andersa
 • Witosa
 • Wierzbowa
 • Podgórna
 • Sportowa (ze stadionem)
 • Łokietka
 • Rapackiego
 • Popiełuszki
 • Czechosłowacka
 • Elektrownia Dolna Odra
 • Nowe Czarnowo (sanatorium)
 • Przemysłowa (w Pniewie)
 • Noew Czarnowo
 • Krzypnica
 • Pastuszka
 • Krajnik

e-mail: dzielnicowy.gryfino5@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. sztab. Paweł Gałka

nr pokoju w Komendzie: 12
nr telefonu kontaktowego: 47 7823529
nr telefonu komórkowego: 571 323 807 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr V, w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2019 informuję, że w wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami miejscowości Nowe Czarnowo, przy "ZEDO" oraz obserwacji własnych ustalono, iż głównym problemem w rejonie podległej dzielnicy jest grupująca się młodzież spożywajaca alkohol przy sklepie spożywczym "U Zajaca". Osoby te dopuszczają się popełniania szeregu wykroczeń porządkowych w tym zaśmiecanie i zakłócenie ładu i porządku publicznego. Wykroczenia popełniane są najczęściej w porach popołudniowych i wieczornych. W związku z powyższym proszę o zamieszczenie informacji o zdiagnozowanym zagrożeniu na stronie internetowej KPP w Gryfinie.

 

 

Rejon 6

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Daleszewo
 • Dębce
 • Chlebowo
 • Raczki
 • Gardno
 • Łubnica
 • Radziszewo
 • Nowe Brynki
 • Stare Brynki
 • Wysika Gryfińska
 • Czepino
 • Żabnica
 • Gryfino (ul. Wodna, Rybacka, Fabryczna, Zielna)

e-mail: dzielnicowy.gryfino6@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: asp. Roman Krysiak

nr pokoju w Komendzie: 14
nr telefonu kontaktowego: 47 7823528
nr telefonu komórkowego: 571 323 801 /aktywny w czasie obchodu/

Zadanie priorytetowe:

W wyniku podejmowanych czynności dotyczących realizacji planu priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr VI KPP w Gryfinie na okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku informuję, iż stwierdzonym zagrożeniem jest grupowaniem się młodzieży, która spożywa alkohol, pali papierosy, dokonuje aktów wandalizmu oraz narusza inne przepisy porządkowe kodeksu wykroczeń na terenie placu wokół Szkoły Podstawowej w Żabnicy. W związku z powyższym w pierwszym półroczu 2020 roku zostaną podjęte działania, które będą dążyły do wyeliminowania niepożądanych zjawisk na wskazanym terenie.

 

 

Rejon 7

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Pniewo
 • Parsówek
 • Żórawie
 • Żórawki
 • Szczawno
 • Chwarstnica
 • Steklno
 • Steklinko
 • Osuch
 • Drzenin
 • Wełtyń
 • Borzym
 • Mały Borzym
 • Włodkowice
 • Zaborze
 • Śremsk
 • Wirów
 • Wirówek
 • Mielenko
 • Sobieradz
 • Sobiemyśl
 • Bartkowo
 • Dołgie
 • Ciosna
 • Gajki
 • ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem Steklno
 • ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem Wirów
 • ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Wełtyń

e-mail: dzielnicowy.gryfino7@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. szt. Artur Szachniewicz

nr pokoju w Komendzie: 13
nr telefonu kontaktowego: 47 7823526
nr telefonu komórkowego: 571 323 797 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr VII w okresie od 01.07.2019r do 31.12.2019r informuję, żew wyniku otrzymanych sygnałów od mieszkańców, informacji uzyskiwanych od funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz informacji zawartych na portalach internetowych wynika, że aktualnie głównym problemem w rejonie służbowym nr VII jest zaśmiecanie, spożywanie alkoholu oraz zakłócenie ładu i porządku publicznego na przystani gdzie dobijają jednostki pływające w miejscowości Wełtyń. W związku z powyższym podjeto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w ww. okresie celem wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem. W związku z powyższym skierowane będą w to miejsce służby, zarówno funkcjonariusze KPP w Gryfinie oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej z Gryfina.

 

Rejon 8

 

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Kołbacz
 • Dębina
 • Żelewo
 • Nieznań
 • Komorówko
 

Punkt Przyjęć Interesantów znajduje się w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej 21.

W przypadku nieobecności funkcjonariusza proszę kontaktować się z Dyżurnym KPP w Gryfinie pod nr tel.: 91 43 26 811.

Dyżur w każdy poniedziałek i środę w godzinach 16:00 - 18:00.

 

e-mail: dzielnicowy.gryfino8@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. Hubert Lewandowski


nr pokoju w Komendzie: 13
nr telefonu kontaktowego: 47 7823526
nr telefonu komórkowego: 695180235 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie informuje, iż w związku z licznymi sygnałami od mieszkańców rejonu 8 głównym problemem jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego, a także przystanku autobusowego w miejscowości Dębina. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca przeznaczone do użytku publicznego. Gromadzące się osoby wywodzą się w większości ze środowisk bezrobotnych. Wykroczenia, których się dopuszczają występują w porze popołudniowej i wieczorowej niezależnie od pory roku. Sklep, oraz przystanek autobusowy umiejscowione są przy głównej drodze. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem. Powyższe działania priorytetowe obejmują okres od 01.01.2020r - 30.06.2020r.

 

 

Rejon 9

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Stare Czarnowo
 • Glinna
 • Żelisławiec
 • Kartno
 • Binowo
 • Kołowo
 • Dobropole Gryfińskie
 • Sosnówko
 

Punkt Przyjęć Interesantów znajduje się w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej 21.

W przypadku nieobecności funkcjonariusza proszę kontaktować się z Dyżurnym KPP w Gryfinie pod nr tel.: 91 43 26 811.

Dyżur w każdy poniedziałek i środę w godzinach 16:00 - 18:00.

 

e-mail: dzielnicowy.gryfino9@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. Hubert Lewandowski

nr pokoju w Komendzie: 13
nr telefonu kontaktowego: 47 7823526
nr telefonu komórkowego: 695180235 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W wyniku podejmowanych czynności dotyczących realizacji planu priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr IX KPP w Gryfinie na okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku informuję, iż stwierdzonym zagrożeniem jest grupowaniem się młodzieży, która spożywa alkohol, pali papierosy, dokonuje aktów wandalizmu oraz narusza inne przepisy porządkowe kodeksu wykroczeń w okolicy wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Kartnie. W związku z powyższym w pierwszym półroczu 2020 roku zostaną podjęte działania, które będą dążyły do wyeliminowania niepożądanych zjawisk na wskazanym terenie.