Dzielnicowi KPP Gryfino

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie

nr fax: 91 43 26 813
 
Naczelnik Wydziału Prewencji i RD:  asp. szt. Grzegorz Klimek

nr pokoju w Komisariacie: 107
nr telefonu kontaktowego: 91 43 26 825
nr telefonu komórkowego: 667 094 080

Kierownik Rewiru Dzielnicowych:   po.   st. asp. Przemysław Beta
nr pokoju w Komendzie: 16
nr telefonu kontaktowego: 91 43 26 825
 

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

Rejon 1

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Wojska polskiego
 • Krasińskiego (od nr 82 do ul. Wojska Polskiego)
 • Iwaszkiewicza
 • 11 Listopada
 • Jana Pawła II
 • działki ogrodowe przy ul. Wojska Polskiego
 

e-mail: dzielnicowy.gryfino1@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: asp. sztab. Bolesław Kornas

nr pokoju w Komendzie: 15
nr telefonu kontaktowego: 91 43 26 829
nr telefonu komórkowego: 571 323 802 /aktywny w czasie obchodu/

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań ujętych w "Planie Priorytetowym" dla rejonu służbowego nr 1, w okresie od 01.01.2020 roku do dnia 30.06..2020 r. informuję, że w wyniku przeprowadzonych rozmów  z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 1 oraz obserwacji własnych ustalono, że głównym problemem dotykającym mieszkańców rejonu jest nagminne i notoryczne spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie skweru „kwadrat” na ul 11 Listopada w rejonie sklepu Żabka. Problem ten występuje w godzinach otwarcia sklepu tj. od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych. Osoby postronne zakupują alkohol głownie w postaci piwa i następnie spożywają go w rejonie sklepu i na ławkach pobliskiego deptaku. Dodatkowo poza spożywaniem alkoholu zaśmiecają  trawniki  i teren przyległy puszkami i butelkami po alkoholi. W obrębie ławek na których siedzą  wyrzucają niedopałki papierosów , dłubią słonecznik a czasami plują na chodnik. Sprzedawcy pobliskich sklepów oraz  mieszkańcy korzystający z deptaka wielokrotnie zgłaszali ten problem dzielnicowemu oraz wzywali patrole policji na interwencję.  W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

Rejon 2

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Kolejowa
 • Reymonta
 • Słowackiego
 • Sienkiewicza
 • Konopnickiej
 • Bolesława Prusa
 • Słoneczna
 • Mickiewicza
 • Okrężna
 • Wyspiańskiego
 • Letnia
 • Ogrodowa
 • Armii Krajowej (od przejazdu do Szczawna)
 • Krasińskiego (od początku do nr 80)
 • Żeromskiego
 • Lechicka
 • 9-go Maja
 • Kwiatowa
 • Orzeszkowej
 • Asnyka
 • Altyreryjska
 • Władysława Łokietka
 • działki ogrodowe przy ul. Armii Krajowej

e-mail: dzielnicowy.gryfino2@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. Paulina Wiewióra
nr pokoju w Komendzie: 15
nr telefonu kontaktowego: 91 43 26827
nr telefonu komórkowego: 667 094 053 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań ujętych w "Planie Priorytetowym" dla rejonu służbowego nr II, w okresie od 01.07.2019 roku do dnia 31.12.2019 r. informuję, że na podstawie spotkań z mieszkańcami podległego rejonu ustalono iż głównym problemem dotykającym mieszkańców jest  grupowanie się młodzieży, która spożywa alkohol i narusza inne przepisy porządkowe kodesu wykroczeń w okolicy ulicy Słonecznej i Kwiatowej, tzw. punkt widokowy na "Górce Miłości" w Gryfinie. Wykroczenia, których dopuszczają się ww. osoby występują w porze popołudniowej. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

Rejon 3

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Niepodległości (do ul. 1-go Maja)
 • Bolesława Chrobrego (do ul. 1-go Maja)
 • Parkowa (do ul. 1-go Maja)
 • Energetyków
 • Piastów
 • Bałtycka
 • Nadodrzańska
 • Kościelna
 • Kościuszki
 • Park Miejski
 

e-mail: dzielnicowy.gryfino3@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. asp. Przemysław Brodacki

nr pokoju w Komendzie: 14
nr telefonu kontaktowego: 91 43 26 827
nr telefonu komórkowego: 571-323-796

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań ujętych w "Planie Priorytetowym" dla rejonu służbowego nr III, w okresie od 01.01.2020 roku do dnia 30.06..2020 r. informuję, że na podstawie spostrzeżeń dzielnicowego, otrzymywanych sygnałów od mieszkańców i informacji uzyskiwanych od f-szy KPP w Gryfinie wynika, że aktualnie głównym problemem w rejonie służbowym jest teren w rejonie Placu Barnima w Gryfinie, gdzie osoby tam przebywające spożywają alkohol, załatwiają potrzeby fizjologiczne w tym miejscu.  Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek publiczny oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca publiczne nie zważając na inne postronne osoby. Wykroczenia, których się dopuszczają występują w porze popołudniowej i wieczorowej niezależnie od pory roku. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon 4

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Bolesława Krzywoustego
 • Bolesława Chrobrego (od ul. 1-go Maja)
 • Parkowa (od ul. 1-go Maja)
 • Niepodległości (od ul. 1-go Maja)
 • 1-go Maja
 • Grunwaldzka
 • Flisacza
 • Sprzymierzonych
 • Orląt Lwowskich
 • Krótka
 • Przytulna
 • Mazowiecka
 • Mazurska
 • Słowiańska
 • Garbarska
 • Targowa
 • Szczecińska
 • Pomorska
 • Limanowskiego
 • Staszica
 • Pionierów
 • Kołłątaja
 • Łączna
 • Podlaska
 • Śląska
 • Opolska
 • Kujawska
 • Cmentarz Komunalny w Gryfinie

e-mail: dzielnicowy.gryfino4@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: mł. asp. Ewa Atroszko

nr pokoju w Komendzie: 12
nr telefonu kontaktowego: 91 43 26 827
nr telefonu komórkowego: 571 323 788 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr IV w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 informuję, że w wyniku przeprowadzonych własnych obserwacji oraz przeprowadzonych rozmów ze społeczeństwem ustalono, że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu Żabka w miejscowości Gryfino przy ul. Flisacza. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca ogólno dostępne mieszkańców. Wykroczenia, których się dopuszczają występują przeważnie w porze popołudniowej i wieczorowej. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon 5

Rejon obejmuje ulice Gryfina oraz miejscowości:

 • Łużycka
 • Wodnika
 • Topolowa
 • Mieszka I-go
 • Andersa
 • Witosa
 • Wierzbowa
 • Podgórna
 • Sportowa (ze stadionem)
 • Łokietka
 • Rapackiego
 • Popiełuszki
 • Czechosłowacka
 • Elektrownia Dolna Odra
 • Nowe Czarnowo (sanatorium)
 • Przemysłowa (w Pniewie)
 • Noew Czarnowo
 • Krzypnica
 • Pastuszka
 • Krajnik

e-mail: dzielnicowy.gryfino5@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. sztab. Paweł Gałka

nr pokoju w Komendzie: 12
nr telefonu kontaktowego: 91 43 26 829
nr telefonu komórkowego: 571 323 807 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr V, w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2019 informuję, że w wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami miejscowości Nowe Czarnowo, przy "ZEDO" oraz obserwacji własnych ustalono, iż głównym problemem w rejonie podległej dzielnicy jest grupująca się młodzież spożywajaca alkohol przy sklepie spożywczym "U Zajaca". Osoby te dopuszczają się popełniania szeregu wykroczeń porządkowych w tym zaśmiecanie i zakłócenie ładu i porządku publicznego. Wykroczenia popełniane są najczęściej w porach popołudniowych i wieczornych. W związku z powyższym proszę o zamieszczenie informacji o zdiagnozowanym zagrożeniu na stronie internetowej KPP w Gryfinie.

 

 

Rejon 6

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Daleszewo
 • Dębce
 • Chlebowo
 • Raczki
 • Gardno
 • Łubnica
 • Radziszewo
 • Nowe Brynki
 • Stare Brynki
 • Wysika Gryfińska
 • Czepino
 • Żabnica
 • Gryfino (ul. Wodna, Rybacka, Fabryczna, Zielna)

e-mail: dzielnicowy.gryfino6@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: asp. Roman Krysiak

nr pokoju w Komendzie: 14
nr telefonu kontaktowego: 91 43 26 828
nr telefonu komórkowego: 571 323 801 /aktywny w czasie obchodu/

Zadanie priorytetowe:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami rejonu służbowego dzielnicy nr VI – konsultacji społecznychdotyczących realizacji planu priorytetowego na okres od 01.07.2019r do 31.12.2019r informuję, iż stwierdzonym zagrożeniem jest grupowanie się młodzieży, która spożywa alkohol i narusza inne przepisy porządkowe kodesu wykroczeń w okolicy Świetlicy Wiejskiej w Czepinie oraz przyległego do niej placu zabaw. W związku z powyższym w drugim półroczu 2019r zostaną podjęte działania, które będą dązyły do wyeliminowania niepożądanych zjawisk.

 

 

Rejon 7

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Pniewo
 • Parsówek
 • Żórawie
 • Żórawki
 • Szczawno
 • Chwarstnica
 • Steklno
 • Steklinko
 • Osuch
 • Drzenin
 • Wełtyń
 • Borzym
 • Mały Borzym
 • Włodkowice
 • Zaborze
 • Śremsk
 • Wirów
 • Wirówek
 • Mielenko
 • Sobieradz
 • Sobiemyśl
 • Bartkowo
 • Dołgie
 • Ciosna
 • Gajki
 • ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem Steklno
 • ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem Wirów
 • ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Wełtyń

e-mail: dzielnicowy.gryfino7@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. szt. Artur Szachniewicz

nr pokoju w Komendzie: 13
nr telefonu kontaktowego: 91 43 26 826
nr telefonu komórkowego: 571 323 797 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr VII w okresie od 01.07.2019r do 31.12.2019r informuję, żew wyniku otrzymanych sygnałów od mieszkańców, informacji uzyskiwanych od funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz informacji zawartych na portalach internetowych wynika, że aktualnie głównym problemem w rejonie służbowym nr VII jest zaśmiecanie, spożywanie alkoholu oraz zakłócenie ładu i porządku publicznego na przystani gdzie dobijają jednostki pływające w miejscowości Wełtyń. W związku z powyższym podjeto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w ww. okresie celem wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem. W związku z powyższym skierowane będą w to miejsce służby, zarówno funkcjonariusze KPP w Gryfinie oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej z Gryfina.

 

Rejon 8

 

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Kołbacz
 • Dębina
 • Żelewo
 • Nieznań
 • Komorówko
 

Punkt Przyjęć Interesantów znajduje się w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej 21.

W przypadku nieobecności funkcjonariusza proszę kontaktować się z Dyżurnym KPP w Gryfinie pod nr tel.: 91 43 26 811.

Dyżur w każdy poniedziałek i środę w godzinach 16:00 - 18:00.

 

e-mail: dzielnicowy.gryfino8@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. Hubert Lewandowski


nr pokoju w Komendzie: 13
nr telefonu kontaktowego: 91 43 26 826
nr telefonu komórkowego: 695180235 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie informuje, iż w związku z licznymi sygnałami od mieszkańców dzielnicowy rejonu nr VIII, gminy Stare Czarnowo w Planie Priorytetowym na okres 01.07.2019r. - 31.12.2019r. zdiagnozował zagrożenie w rejonie służbowym jako gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepów spożywczych, a także przystanków autobusowych w miejscowości Kołbacz. Osoby te bedąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają miejsca przeznaczone do użytku publicznego. Wykroczenia, których dopusczają się wskazane osoby wystepują w porze popołudniowej i wieczorowej niezależnie od pory roku. Zadaniem priorytetowym objęte zostanie centrummiejscowości i główne szlaki komunikacyjne. Przeprowadzone działania priorytetowe będą miały na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

Rejon 9

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Stare Czarnowo
 • Glinna
 • Żelisławiec
 • Kartno
 • Binowo
 • Kołowo
 • Dobropole Gryfińskie
 • Sosnówko
 

Punkt Przyjęć Interesantów znajduje się w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej 21.

W przypadku nieobecności funkcjonariusza proszę kontaktować się z Dyżurnym KPP w Gryfinie pod nr tel.: 91 43 26 811.

Dyżur w każdy poniedziałek i środę w godzinach 16:00 - 18:00.

 

e-mail: dzielnicowy.gryfino9@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: asp. Roman Krysiak

nr pokoju w Komendzie: 14
nr telefonu kontaktowego: 91 43 26 828
nr telefonu komórkowego: 571 323 801 /aktywny w czasie obchodu/


 

Zadanie priorytetowe:

Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących realizacji planu priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr IX KPP w Gryfinie, na okres 01.07.2019r. - 31.12.2019r. stwierdzonym zagrożeniem jest grupowanie sie młodzieży, która spożywa alkohol i narusza inne przepisy porządkowe kodeksu wykroczeń na terenie przystanku komunikacji autobusowej w miejscowości Glinna. W związku z powyższym w drugim półroczu 2019 roku zostaną podjęte działania, które będą dążyły do wyeliminowania niepożądanych zjawisk.