Dzielnicowi KPP Gryfino

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie

nr fax: 47 7823513
 
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego: st. asp. Jarosław Łysik

nr pokoju w Komendzie: 6
nr telefonu kontaktowego: 47 7823560
nr telefonu komórkowego: 667 094 085

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: asp. sztab. Przemysław Beta
nr pokoju w Komendzie: 16
nr telefonu kontaktowego: 47 7823525
 

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

Rejon 1

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Wojska polskiego
 • Krasińskiego (od nr 82 do ul. Wojska Polskiego)
 • Iwaszkiewicza
 • 11 Listopada
 • Jana Pawła II
 • działki ogrodowe przy ul. Wojska Polskiego
 

e-mail: dzielnicowy.gryfino1@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: asp. sztab. Bolesław Kornas

nr pokoju w Komendzie: 15
nr telefonu kontaktowego: 47 7823529
nr telefonu komórkowego: 571 323 802 /aktywny w czasie obchodu/

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr I w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 informuję, że w wyniku obserwacji własnych oraz rozmów z mieszkańcami podczas obchodu podległego rejonu służbowego ustalono, że głównym problemem dotykającym mieszkańców rejonu jest nagminne spożywanie alkoholu w podwórzu pomiędzy blokami 1-7 ul Iwaszkiewicza i Krasińskiego121-129. Jest to podwórze położone w sąsiedztwie sklepu „U Ryśka” który znajduje się na skrzyżowaniu ul. Iwaszkiewicza i Krasińskiego. Problem ten występuje w godzinach otwarcia sklepu tj. od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych. Powtarzające się te same osoby postronne zakupują alkohol głownie w postaci piwa i następnie spożywają go w podwórzu pomiędzy blokami. Dodatkowo poza spożywaniem alkoholu załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w klatkach schodowych i na okolicznych trawnikach. Mieszkańcy pobliskich budynków wielokrotnie zgłaszali ten problem właścicielowi sklepu oraz nanosili to miejsce jako miejsce zagrożone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Właściciel sklepu z własnej inicjatywy zamontował kamery z tyłu sklepu które miały wyeliminować problem spożywania alkoholu i załatwiania potrzeb fizjologicznych. Niestety działanie to nie przyniosło do końca zamierzonego skutku. Osoby przestały spożywać alkohol w obrębie zasięgu kamer i przeniosły się wgłąb osiedla. Nadal spożywają alkohol oraz załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne co jest bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców W związku z powyższym ponownie podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

Rejon 2

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Kolejowa
 • Reymonta
 • Słowackiego
 • Sienkiewicza
 • Konopnickiej
 • Bolesława Prusa
 • Słoneczna
 • Mickiewicza
 • Okrężna
 • Wyspiańskiego
 • Letnia
 • Ogrodowa
 • Armii Krajowej (od przejazdu do Szczawna)
 • Krasińskiego (od początku do nr 80)
 • Żeromskiego
 • Lechicka
 • 9-go Maja
 • Kwiatowa
 • Orzeszkowej
 • Asnyka
 • Altyreryjska
 • Władysława Łokietka
 • działki ogrodowe przy ul. Armii Krajowej

e-mail: dzielnicowy.gryfino2@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. sierż. Paulina Wiewióra
nr pokoju w Komendzie: 15
nr telefonu kontaktowego: 47 7823527
nr telefonu komórkowego: 667 094 053 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania piorytetowego dla rejonu służbowego nr 2 w okresie od 01.07.2020r do 31.12.2020r. Informuję, że w wyniku przeprowadzonych obserwacji własnych oraz przeprowadzonych rozmów ze społeczeństwem  ustalono, że głównym problemem dotykającym mieszkańców rejonu jest gromadzenie się osób spożywających alkohol na terenie garażowisk przy ulicy Adama Asnyka, na wysokości sklepu Biedronka. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca ogólno dostępne mieszkańców. Wykroczenia, których się dopuszczają występują przeważnie w porze popołudniowej i wieczorowej. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem

 

 

Rejon 3

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Niepodległości (do ul. 1-go Maja)
 • Bolesława Chrobrego (do ul. 1-go Maja)
 • Parkowa (do ul. 1-go Maja)
 • Energetyków
 • Piastów
 • Bałtycka
 • Nadodrzańska
 • Kościelna
 • Kościuszki
 • Park Miejski
 

e-mail: dzielnicowy.gryfino3@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. asp. Przemysław Brodacki

nr pokoju w Komendzie: 14
nr telefonu kontaktowego: 47 7823528
nr telefonu komórkowego: 571-323-796

           Zadania priorytetowe:

W związku z naniesieniem zagrożeń na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce na terenie działania KPP Gryfino oraz licznymi skargami mieszkańców informuję, że w rejonie Placu Barnima w Gryfinie dochodzi do gromadzenia się osób spożywających alkohol, załatwiających potrzeby fizjologiczne. Ponadto osoby spożywające alkohol w tym miejscu dodatkowo zanieczyszczają miejsce publiczne oraz dopuszczają się zakłócenia ładu i porządku publicznego. W związku z powyższym proszę o umieszczenie na stronie internetowej KPP w Gryfinie informacji o tym,że wskazane w/w miejsce zostało ujęte w Planie Priorytetowym na okres od 1 lipca 2020r. Do dnia 31 grudnia 2020r.

 

 

 

 

Rejon 4

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Bolesława Krzywoustego
 • Bolesława Chrobrego (od ul. 1-go Maja)
 • Parkowa (od ul. 1-go Maja)
 • Niepodległości (od ul. 1-go Maja)
 • 1-go Maja
 • Grunwaldzka
 • Flisacza
 • Sprzymierzonych
 • Orląt Lwowskich
 • Krótka
 • Przytulna
 • Mazowiecka
 • Mazurska
 • Słowiańska
 • Garbarska
 • Targowa
 • Szczecińska
 • Pomorska
 • Limanowskiego
 • Staszica
 • Pionierów
 • Kołłątaja
 • Łączna
 • Podlaska
 • Śląska
 • Opolska
 • Kujawska
 • Cmentarz Komunalny w Gryfinie

e-mail: dzielnicowy.gryfino4@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: asp. Ewa Atroszko

nr pokoju w Komendzie: 12
nr telefonu kontaktowego: 47 7823527
nr telefonu komórkowego: 571 323 788 /aktywny w czasie obchodu/

 

           Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr IV w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 informuję, że w wyniku przeprowadzonych własnych obserwacji oraz przeprowadzonych rozmów ze społeczeństwem, jak również w związku z dwukrotnym oznaczeniem na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa ustalono, że głównym problemem w rejonie jest klatka schodowa w bloku znajdującym się w miejscowości Gryfino na ul. 1 Maja 9, gdzie gromadzące się tam osoby zakłócają ład i porządek publiczny oraz spokój i spoczynek nocny, jak również dokonują zniszczenia mienia. Podczas rozmowy z mieszkańcami bloku 1 Maja 9 ustalono, że wykroczenia, których się dopuszczają występują zarówno w godzinach rannych, jak wieczorowo – nocnych. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

W związku z powyższym skierowani będą w to miejsce funkcjonariusze KPP w Gryfinie celem dążenia do wyeliminowania powyższego zagrożenia.

            Ponadto należy zacytować tu treść następujących artykułów:

art. 124 par. 1 Kodeksu Wykroczeń – KTO CUDZĄ RZECZ UMYŚLNIE NISZCZY, USZKADZA LUB CZYNI NIEZDATNĄ DO UŻYTKU, JEŚLI SZKODA NIE PRZEKRACZA ¼ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA, PODLEGA KARZE ARESZTU, OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO      GRZYWNY.

art. 51:

par. 1 Kodeksu Wykroczeń – KTO KRZYKIEM, HALASEM, ALARMEM LUB INNYM WYBRYKIEM ZAKŁÓCA SPOKÓJ, PORZĄDEK PUBLICZNY, SPOCZYNEK NOCNY ALBO WYWOŁUJE ZGORSZENIE W MIEJSCU PUBLICZNYM PODLEGA KARZE ARESZTU, OGRANICZENIA  WOLNOŚCI ALBO GRZYWNY

par. 2 – JEŻELI CZYN OKREŚLONY W PARAGRAFIE 1 MA CHARAKTER CHULIGAŃSKI LUB SPRAWCA DOPUSZCZA SIĘ GO, BĘDĄC POD WPŁYWEM ALKOHOLU, ŚRODKA ODURZAJĄCEGO LUB INNEJ PODOBNIE DZIAŁAJĄCEJ SUBSTANCJI LUB ŚRODKA, PODLEGA KARZE ARESZTU, OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO GRZYWNY.

.

 

Rejon 5

Rejon obejmuje ulice Gryfina oraz miejscowości:

 • Łużycka
 • Wodnika
 • Topolowa
 • Mieszka I-go
 • Andersa
 • Witosa
 • Wierzbowa
 • Podgórna
 • Sportowa (ze stadionem)
 • Łokietka
 • Rapackiego
 • Popiełuszki
 • Czechosłowacka
 • Elektrownia Dolna Odra
 • Nowe Czarnowo (sanatorium)
 • Przemysłowa (w Pniewie)
 • Noew Czarnowo
 • Krzypnica
 • Pastuszka
 • Krajnik

e-mail: dzielnicowy.gryfino5@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: mł. asp. Paweł Gałka

nr pokoju w Komendzie: 12
nr telefonu kontaktowego: 47 7823529
nr telefonu komórkowego: 571 323 807 /aktywny w czasie obchodu/

 

           Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr V w okresie od 01.07.2020r. do 31.12.2020r. informuję, że w wyniku obserwacji własnych oraz przeprowadzonych rozmów ze społeczeństwem ustalono, iż głównym problemem w rejonie podległej dzielnicy jest grupowanie się osób bezdomnych i spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego „Wójcik”, oraz pobliskim przystanku autobusowym przy ul. Łużyckiej 20 w Gryfinie. Ponadto, osoby te będąc w stanie nietrzeźwości zaśmiecają miejsca publiczne i dopuszczają się nieobyczajnych wybryków. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

Rejon 6

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Daleszewo
 • Dębce
 • Chlebowo
 • Raczki
 • Gardno
 • Łubnica
 • Radziszewo
 • Nowe Brynki
 • Stare Brynki
 • Wysika Gryfińska
 • Czepino
 • Żabnica
 • Gryfino (ul. Wodna, Rybacka, Fabryczna, Zielna)

e-mail: dzielnicowy.gryfino6@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. asp. Roman Krysiak

nr pokoju w Komendzie: 14
nr telefonu kontaktowego: 47 7823528
nr telefonu komórkowego: 571 323 801 /aktywny w czasie obchodu/

Zadanie priorytetowe:

W wyniku podejmowanych czynności dotyczących realizacji planu priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr VI KPP w Gryfinie na okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku informuję, iż stwierdzonym zagrożeniem jest grupowaniem się młodzieży, która spożywa alkohol, pali papierosy, dokonuje aktów wandalizmu oraz narusza inne przepisy porządkowe kodeksu wykroczeń na terenie placu wokół Szkoły Podstawowej w Żabnicy. W związku z powyższym w pierwszym półroczu 2020 roku zostaną podjęte działania, które będą dążyły do wyeliminowania niepożądanych zjawisk na wskazanym terenie.

 

 

Rejon 7

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Pniewo
 • Parsówek
 • Żórawie
 • Żórawki
 • Szczawno
 • Chwarstnica
 • Steklno
 • Steklinko
 • Osuch
 • Drzenin
 • Wełtyń
 • Borzym
 • Mały Borzym
 • Włodkowice
 • Zaborze
 • Śremsk
 • Wirów
 • Wirówek
 • Mielenko
 • Sobieradz
 • Sobiemyśl
 • Bartkowo
 • Dołgie
 • Ciosna
 • Gajki
 • ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem Steklno
 • ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem Wirów
 • ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Wełtyń

e-mail: dzielnicowy.gryfino7@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. szt. Artur Szachniewicz

nr pokoju w Komendzie: 13
nr telefonu kontaktowego: 47 7823526
nr telefonu komórkowego: 571 323 797 /aktywny w czasie obchodu/

 

           Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr VII w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 informuję, że w wyniku otrzymywanych sygnałów od mieszkańców, informacji uzyskiwanych od funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz informacji zawartych na portalach internetowych wynika, że aktualnie głównym problemem w rejonie służbowym nr VII jest przystanek autobusowy w centrum miejscowości Steklno, gdzie osoby tam przebywające spożywają alkohol, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, dochodzi również do niszczenia mienia. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem. W związku z powyższym skierowane będą w to miejsce służby, zarówno funkcjonariusze KPP w Gryfinie, celem dążenia do wyeliminowania powyższego zagrożenia.

 

Rejon 8

 

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Kołbacz
 • Dębina
 • Żelewo
 • Nieznań
 • Komorówko
 

Punkt Przyjęć Interesantów znajduje się w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej 21.

W przypadku nieobecności funkcjonariusza proszę kontaktować się z Dyżurnym KPP w Gryfinie pod nr tel.: 47 7823511.

Dyżur w każdy poniedziałek i środę w godzinach 16:00 - 18:00.

 

e-mail: dzielnicowy.gryfino8@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. sierż. Hubert Lewandowski


nr pokoju w Komendzie: 13
nr telefonu kontaktowego: 47 7823526
nr telefonu komórkowego: 695180235 /aktywny w czasie obchodu/

 

           Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr VIII w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 informuję, że w wyniku otrzymywanych sygnałów od mieszkańców, informacji uzyskiwanych od funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz informacji zawartych na portalach internetowych wynika, że aktualnie głównym problemem w rejonie służbowym nr VIII jest zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności, pozbywania się odpadów niezgodnie z regulaminem, a także spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, tj w rejonie pawilonów handlowych, placu zabaw oraz osiedla mieszkaniowego w miejscowości Kołbacz. Do popełniania wykroczeń dochodzi najczęściej w porze popołudniowej i wieczorowej niezależnie od pory roku. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem. W związku z powyższym skierowane będą w to miejsce służby, zarówno funkcjonariusze KPP w Gryfinie jak i Straży Leśnej celem dążenia do wyeliminowania powyższego zagrożenia.

 

 

Rejon 9

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Stare Czarnowo
 • Glinna
 • Żelisławiec
 • Kartno
 • Binowo
 • Kołowo
 • Dobropole Gryfińskie
 • Sosnówko
 

Punkt Przyjęć Interesantów znajduje się w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej 21.

W przypadku nieobecności funkcjonariusza proszę kontaktować się z Dyżurnym KPP w Gryfinie pod nr tel.: 47 7823511.

Dyżur w każdy poniedziałek i środę w godzinach 16:00 - 18:00.

 

e-mail: dzielnicowy.gryfino9@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. sierż. Hubert Lewandowski

nr pokoju w Komendzie: 13
nr telefonu kontaktowego: 47 7823526
nr telefonu komórkowego: 695180235 /aktywny w czasie obchodu/

 

           Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr IX w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 informuję, że w wyniku otrzymywanych sygnałów od mieszkańców, informacji uzyskiwanych od funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz informacji zawartych na portalach internetowych wynika, że aktualnie głównym problemem w rejonie służbowym nr IX jest zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności, pozbywania się odpadów niezgodnie z regulaminem na obszarach leśnych Puszczy Bukowej w rejonie Serca Puszczy. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem. W związku z powyższym skierowane będą w to miejsce służby, również funkcjonariusze Straży Leśnej, celem dążenia do wyeliminowania powyższego zagrożenia.