Dzielnicowi PP Cedynia - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

Dzielnicowi PP Cedynia

  • Posterunek Policji w Cedyni tel. 47 7823246

                             Kierownik Posterunku

                                    p.o. Kierownika:     asp. szt. Arkadiusz Durnakowski

UWAGA:

Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o oprzestepstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

 

Dzielnicowy Rejonu 20

sierż. szt. Łukasz Kalarus

tel. 47 7823246

kom.służb.571 323 794

e-mail: dzielnicowy.cedynia1@sc.policja.gov.pl

Cedynia miasto-ulice:

- Mieszka I, Czcibora, Konopnickiej, Staromiejską, Willową, Pl.Wolności, Kościuszki,

Bol. Chrobrego, Kolonia, Pocztowa, Chopina,

Zygmuntowska, Skorupki, Ks.Ściegiennego, Pułaskiego, Krótka.


Zadanie priorytetowe: Zdiagnozowanym problemem w rejonie jest poruszanie się pojazdów na ul. Mieszka I i Czcibora w Cedyni z nadmierną prędkością. Przeprowadzone działanie w ramach planu działania priorytetowego ma na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych prawem, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Cedyni oraz osób poruszających się po drodze W 124.
 

Dzielincowy Rejonu 21

asp. szt. Jacek Chorąży

tel.47 7823246

kom.służb.571 323 791

e-mail: dzielnicowy.cedynia2@sc.policja.gov.pl

gmina Cedynia-miejscowości:

-Piasek, Bielinek, Markocina, Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Czachów, Łukowice, Orzechów, Żelichów, Golice, Radostów, Niesułow, Parchnica, Osinów Dolny, Stary Kostrzynek, Stara Rudnica, Siekierki, Barcie, Trzypole, Piasecznik.


Zadanie priorytetowe: Zdiagnozowanym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w pobliżu sklepu w miejscowości Osinów Dolny. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają i zanieczyszczają pobliski rejon. Przeprowadzone działanie w ramach planu działania priorytetowego ma na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych zagrożeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Osinowa Dolnego.