Stalking - Warto wiedzieć - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

Warto wiedzieć

Stalking

Stalking określany jest jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary. Według kodeksu karnego stalking stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech, a w niektórych przypadkach nawet do dziesięciu. Za uporczywe nękanie przyjmuje się prześladowanie, dokuczanie innej osobie, głuche lub obraźliwe telefony, niechciane SMS-y oraz e-maile, śledzenie, obserwowanie, nachodzenie itp

 • Ściganie przestępstwa stalkingu odbywa się na wniosek pokrzywdzonego.

 • W momencie złożenia wniosku, postępowanie karne dalej toczy się urzędu.

 • W przypadku gdy pokrzywdzony targnie się na życie, postępowanie przygotowawcze wszczynane jest z urzędu

Podstawy prawne:

Art. 1-2 ustawy z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny.

Art. 190a kodeksu karnego.

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Co możesz zrobić, kiedy ktoś Cię nęka:

 • Przede wszystkim należy wyraźnie oświadczyć, że nie życzysz sobie jego działań: żądasz zaniechania wysyłania sms-ów, prezentów, wystawania pod oknem, nachodzenia Cię w pracy, przysyłania listów itp.

 • Musisz to udokumentować, np. zachowując treść e-maila, w którym wzywasz do zaprzestania nękania. Jeśli nie znasz osoby, która Cię nachodzi – poświadczy to osoba, która była świadkiem.

 • Warto gromadzić dane na temat niechcianych działań stalkera. Zachowuj jego listy, e-maile czy sms-y.

 • Zachowaj pismo, sms, e-mail, w którym wyraźnie powiedziane zostało, że nie życzysz sobie zachowania stalkera i żądasz zaprzestania tych działań.

 • Nagrywaj rozmowy.

 • Jeśli niszczy Twoje mienie, dokumentuj te działania (np. fotograficznie) i gromadź rachunki, by można było prawidłowo ocenić wielkość strat.

 • Udokumentuj działania podjęte przez Ciebie dla uniknięcia stalkingu.

  Co możesz zrobić, kiedy stałeś się ofiarą stalkingu:

 • Jeśli znajdujesz się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zadzwoń na numer 112

 • Ignorowanie takich zachowań może spowodować jeszcze większe zagrożenie.

 • Poinformuj policję o swoich obawach. Będą w stanie zapewnić Ci porady w zakresie dodatkowych środków, które możesz podjąć w celu poprawy własnego bezpieczeństwa – zarówno w domu, jak i poza nim.

 • Możesz złożyć doniesienie na temat sprawcy na policji lub złożyć wniosek o zakaz sądowy za pośrednictwem sądu cywilnego. Zakaz sądowy to nakaz cywilny, o który możesz zwrócić się do sądu za pośrednictwem swojego prawnika. Warto wcześniej zasięgnąć porady i uzyskać możliwe wsparcie.

 • W celu skontaktowania się z policją, udaj się do miejscowego komisariatu policji lub zadzwoń i umów się na spotkanie. Nawet, jeśli nie chcesz angażować policji w sprawę, warto złożyć wniosek o zakaz nękania lub zakaz sądowy za pośrednictwem sądu cywilnego, określający, że sprawca nie może się z Tobą kontaktować ani się do Ciebie zbliżać. Naruszenie zakazu nękania jest przestępstwem karnym, co oznacza, że policja może natychmiast zatrzymać sprawcę, jeśli warunki zakazu zostaną złamane.

 • Jeśli nie masz prawnika, lokalne centrum kryzysowe dla ofiar gwałtu lub centrum pomocy dla kobiet powinno być w stanie polecić kogoś, kto będzie mógł Ci pomóc.

Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie!

 • Staraj się nie wchodzić w żadne kontakty ze stalkerem.

 • Może być to szczególnie trudne, jeśli kontaktuje się z Tobą telefonicznie. Możesz chcieć po prostu powiedzieć mu, aby zostawił Cię w spokoju lub próbować go przekonać i powiedzieć mu, jaki wpływ na Ciebie i Twoją rodzinę wywiera jego zachowanie.

 • Możesz poprosić operatora telefonicznego, aby zmienił Twój numer telefonu i upewnij się, że Twój nowy numer telefonu jest zastrzeżony.

 • Porozmawiaj z sąsiadami, znajomymi, a nawet swoim zwierzchnikiem na temat napastowania, jeśli czujesz, że jesteś w stanie to zrobić. Osoby te mogą być w stanie pomóc Ci gromadząc dalsze dowody w twoim imieniu lub wprowadzając stosowne środków zabezpieczające.

 • Czas wolny spędzaj wśród innych ludzi.

 • Ogranicz ilość informacji udostępnianych na serwisach społecznościowych i sprawdzaj ustawienia prywatności, aby upewnić się, że zapewniasz dostępu wyłącznie do ograniczonej liczby danych.

 • Często zmieniaj hasła i nie stosuj tego samego hasła na różnych stronach internetowych.

 • Sprawdzaj swój komputer pod kątem złośliwego i szpiegowskiego oprogramowania.

POMOC

telefon alarmowy 112

Policyjny Telefon Zaufania 0800 283 107 (woj. dolnośląskie)

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

skrzynka mailowa komisarz.lew@wr.policja.gov.pl

www.pomocpokrzywdzonym.pl

www.niebieskalinia.pl