Dzielnicowi KPP Gryfino

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie

nr fax: 47 7823513
 
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego: asp. sztab. Jarosław Łysik

nr pokoju w Komendzie: 6
nr telefonu kontaktowego: 47 7823560
nr telefonu komórkowego: 667 094 085

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: asp. sztab. Przemysław Beta
nr pokoju w Komendzie: 16
nr telefonu kontaktowego: 47 7823525
 

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

 

Rejon 1

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Wojska polskiego
 • Krasińskiego (od nr 82 do ul. Wojska Polskiego)
 • Iwaszkiewicza
 • 11 Listopada
 • Jana Pawła II
 • działki ogrodowe przy ul. Wojska Polskiego
 

e-mail: dzielnicowy.gryfino1@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: asp. sztab. Bolesław Kornas

nr pokoju w Komendzie: 15
nr telefonu kontaktowego: 47 7823529
nr telefonu komórkowego: 571 323 802 /aktywny w czasie obchodu/

Zadanie priorytetowe:

W wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 1 oraz obserwacji własnych i analizy KMZB ustalono, że głównym problemem dotykającym mieszkańców rejonu jest nagminne i notoryczne spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie skweru „kwadrat” na ul 11 Listopada 68 w rejonie sklepu Żabka. Problem ten występuje w godzinach otwarcia sklepu tj. od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych. Osoby postronne zakupują alkohol głownie w postaci piwa i następnie spożywają go w rejonie sklepu i na ławkach pobliskiego deptaku. Ponadto podczas niesprzyjającej pogodu chowają się w pobliskich klatkach schodowych. Dodatkowo poza spożywaniem alkoholu zaśmiecają trawniki i teren przyległy puszkami i butelkami po alkoholi. W obrębie ławek na których siedzą wyrzucają niedopałki papierosów , dłubią słonecznik a czasami plują na chodnik. Sprzedawcy pobliskich sklepów oraz mieszkańcy korzystający z deptaka wielokrotnie zgłaszali ten problem dzielnicowemu oraz wzywali patrole policji na interwencję. Częste kontrole dzielnicowego oraz patroli Policji miały wyeliminować problem spożywania alkoholu i zaśmiecania. Niestety działanie to nie przyniosło zamierzonego skutku. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon 2

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Kolejowa
 • Reymonta
 • Słowackiego
 • Sienkiewicza
 • Konopnickiej
 • Bolesława Prusa
 • Słoneczna
 • Mickiewicza
 • Okrężna
 • Wyspiańskiego
 • Letnia
 • Ogrodowa
 • Armii Krajowej (od przejazdu do Szczawna)
 • Krasińskiego (od początku do nr 80)
 • Żeromskiego
 • Lechicka
 • 9-go Maja
 • Kwiatowa
 • Orzeszkowej
 • Asnyka
 • Altyreryjska
 • Władysława Łokietka
 • działki ogrodowe przy ul. Armii Krajowej

e-mail: dzielnicowy.gryfino2@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. asp. Joanna Chojniak
nr pokoju w Komendzie: 13
nr telefonu kontaktowego: 47 7823526
nr telefonu komórkowego: 667 094 053 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejo­nu służbowego nr II w okresie od 01.07.2022 r do 31.12.2022 r., informuję, że w wyniku prze­prowadzonych obserwacji własnych stwierdzono, że miejscem, gdzie grupuje się młodzież, która głośno  się zachowuje, spożywa alkohol jest droga wjazdowa do stacji elektroenergetycznej Enea przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie oraz rejon w pobliżu ścieżki rowerowej.

 

 

Rejon 3

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Niepodległości (do ul. 1-go Maja)
 • Bolesława Chrobrego (do ul. 1-go Maja)
 • Parkowa (do ul. 1-go Maja)
 • Energetyków
 • Piastów
 • Bałtycka
 • Nadodrzańska
 • Kościelna
 • Kościuszki
 • Park Miejski
 

e-mail: dzielnicowy.gryfino3@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: asp. sztab. Przemysław Brodacki

nr pokoju w Komendzie: 14
nr telefonu kontaktowego: 47 7823528
nr telefonu komórkowego: 571-323-796

       Zadania priorytetowe:

W związku z naniesieniem zagrożeń na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce na terenie działania KPP Gryfino oraz licznymi skargami mieszkańców informuję, że w rejonie Placu Barnima w Gryfinie dochodzi do gromadzenia się osób spożywających alkohol, załatwiających potrzeby fizjologiczne. Ponadto osoby spożywające alkohol w tym miejscu dodatkowo zanieczyszczają miejsce publiczne oraz dopuszczają się zakłócenia ładu i porządku publicznego. 

 

Rejon 4

Rejon obejmuje ulice Gryfina:

 • Bolesława Krzywoustego
 • Bolesława Chrobrego (od ul. 1-go Maja)
 • Parkowa (od ul. 1-go Maja)
 • Niepodległości (od ul. 1-go Maja)
 • 1-go Maja
 • Grunwaldzka
 • Flisacza
 • Sprzymierzonych
 • Orląt Lwowskich
 • Krótka
 • Przytulna
 • Mazowiecka
 • Mazurska
 • Słowiańska
 • Garbarska
 • Targowa
 • Szczecińska
 • Pomorska
 • Limanowskiego
 • Staszica
 • Pionierów
 • Kołłątaja
 • Łączna
 • Podlaska
 • Śląska
 • Opolska
 • Kujawska
 • Cmentarz Komunalny w Gryfinie

e-mail: dzielnicowy.gryfino4@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: st. asp. Ewa Atroszko

nr pokoju w Komendzie: 14
nr telefonu kontaktowego: 47 7823528
nr telefonu komórkowego: 571 323 788 /aktywny w czasie obchodu/

 

       Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr IV na okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. w wyniku przeprowadzonych w ostatnim czasie własnych obserwacji przez dzielnicowego oraz przeprowadzonych rozmów ze społeczeństwem, jak również odnotowanych interwencjach policji ustalono, że głównym problemem w rejonie służbowym nr IV jest obecnie gromadzenie się osób spożywających alkohol na terenie skweru przy Placu Pamięci Sybiraków w miejscowości Gryfino. W miejscu tym znajdują się ławki, a także okres letni sprzyja tego typu zachowaniom. Grupujące się tam osoby znajdując się pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek publiczny, jak również dopuszczają się zaśmiecania i zanieczyszczania miejsc ogólnodostępnych dla mieszkańców. Wymienione wykroczenia mają miejsce wg ustaleń zarówno w godzinach rannych, jak również w godzinach wieczorno-nocnych. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem. Skierowani będą w to miejsce funkcjonariusze KPP w Gryfinie celem dążenia do wyeliminowania powyższego zagrożenia.

 

Ponadto należy zacytować tu treść następujących artykułów:

Art. 145 Kodeksu Wykroczeń – KTO ZANIECZYSZCZA LUB ZAŚMIECA MIEJSCA DOSTĘPNE DLA PUBLICZNOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DROGĘ, ULICĘ, PLAC. OGRÓD, TRAWNIK LUB ZIELENIEC, PODLEGA KARZE GRZYWNY DO 500 ZŁOTYCH ALBO KARZE NAGANY.

Art. 51 par. 1 Kodeksu Wykroczeń – KTO KRZYKIEM, HALASEM, ALARMEM LUB INNYM WYBRYKIEM ZAKŁÓCA SPOKÓJ, PORZĄDEK PUBLICZNY, SPOCZYNEK NOCNY ALBO WYWOŁUJE ZGORSZENIE W MIEJSCU PUBLICZNYM PODLEGA KARZE ARESZTU, OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO GRZYWNY

par. 2 – JEŻELI CZYN OKREŚLONY W PARAGRAFIE 1 MA CHARAKTER CHULIGAŃSKI LUB SPRAWCA DOPUSZCZA SIĘ GO, BĘDĄC POD WPŁYWEM ALKOHOLU, ŚRODKA ODURZAJĄCEGO LUB INNEJ PODOBNIE DZIAŁAJĄCEJ SUBSTANCJI LUB ŚRODKA, PODLEGA KARZE ARESZTU, OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO GRZYWNY.

Art. 43 ‘ ust. 1 u.w.t.p.a – KTO SPOŻYWA NAPOJE ALKOHOLOWE WBREW ZAKAZOM OKREŚLONYM W ART. 14 UST. 1 I 2 A - 6 ALBO NABYWA LUB SPOŻYWA NAPOJE ALKOHOLOWE W MIEJSCACH NIELEGALNEJ SPRZEDAŻY, ALBO SPOŻYWA NAPOJE ALKOHOLOWE PRZYNIESIONE PRZEZ SIEBIE LUB INNĄ OSOBĘ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH DO ICH SPRZEDAŻY LUB PODAWANIA, PODLEGA KARZE GRZYWNY.

Ust. 2 – USIŁOWANIE WYKROCZENIA OKREŚLONEGO W UST. 1 JEST KARALNE.

 

Rejon 5

Rejon obejmuje ulice Gryfina oraz miejscowości:

 • Łużycka
 • Wodnika
 • Topolowa
 • Mieszka I-go
 • Andersa
 • Witosa
 • Wierzbowa
 • Podgórna
 • Sportowa (ze stadionem)
 • Łokietka
 • Rapackiego
 • Popiełuszki
 • Czechosłowacka
 • Elektrownia Dolna Odra
 • Nowe Czarnowo (sanatorium)
 • Przemysłowa (w Pniewie)
 • Noew Czarnowo
 • Krzypnica
 • Pastuszka
 • Krajnik

e-mail: dzielnicowy.gryfino5@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. szt. Oskar Dąbrowski

nr pokoju w Komendzie: 12
nr telefonu kontaktowego: 47 7823527
nr telefonu komórkowego: 571 323 807 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr V w okresie od 01.06.2022 r. do 31.12.2022 r. informuję, że w wyniku przeprowadzonych obserwacji własnych oraz przeprowadzonych rozmów ze społeczeństwem ustalono, że głównym problemem dotykającym mieszkańców rejonu jest gromadzenie się osób palących wyroby tytoniowe oraz spożywających alkohol. Ponadto pozostawione tam puste puszki i butelki po alkoholu oraz inne śmieci bezpośrednio wpływają na estetykę i funkcjonalność powyższego miejsca. Wykroczenia, których dopuszczają się tam osoby występują w godzinach popołudniowych i wieczornych. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon 6

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Daleszewo
 • Dębce
 • Chlebowo
 • Raczki
 • Gardno
 • Łubnica
 • Radziszewo
 • Nowe Brynki
 • Stare Brynki
 • Wysika Gryfińska
 • Czepino
 • Żabnica
 • Gryfino (ul. Wodna, Rybacka, Fabryczna, Zielna)

e-mail: dzielnicowy.gryfino6@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. Michał Dudek

nr pokoju w Komendzie: 15
nr telefonu kontaktowego: 47 7823529
nr telefonu komórkowego: 571 323 801 /aktywny w czasie obchodu/


Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr VI na okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. w wyniku przeprowadzonych w ostatnim czasie rozmów ze społeczeństwem, jak również otrzymanym pismem ustalono, że głównym problemem w rejonie służbowym nr VI jest gromadzenie się młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. księcia Barnima I w Żabnicy w czasie wolnym. Grupujące się tam osoby zakłócają ład i porządek publiczny, jak również dopuszczają się zaśmiecania i zanieczyszczania miejsc ogólnodostępnych dla mieszkańców oraz niszczą mienie. Wymienione wykroczenia mają miejsce przeważnie w godzinach popołudniowych i nocnych. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon 7

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Pniewo
 • Parsówek
 • Żórawie
 • Żórawki
 • Szczawno
 • Chwarstnica
 • Steklno
 • Steklinko
 • Osuch
 • Drzenin
 • Wełtyń
 • Borzym
 • Mały Borzym
 • Włodkowice
 • Zaborze
 • Śremsk
 • Wirów
 • Wirówek
 • Mielenko
 • Sobieradz
 • Sobiemyśl
 • Bartkowo
 • Dołgie
 • Ciosna
 • Gajki
 • ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem Steklno
 • ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem Wirów
 • ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Wełtyń

e-mail: dzielnicowy.gryfino7@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: sierż. szt. Paulina Wiewióra 

nr pokoju w Komendzie: 12
nr telefonu kontaktowego: 47 7823527
nr telefonu komórkowego: 571 323 797 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 7 oraz obserwacji własnych ustalono, że głównym problemem dotykającym mieszkańców jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Borzym. W opisanym miejscu dochodzi do spotkań młodzieży w trakcie których jest spożywany alkohol, a butelki i puszki zostają pozostawione w miejscu spotkania, co obniża wartość estetyczną i atrakcyjność rekreacyjną wymienionego miejsca. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali problem dzielnicowemu informując, iż do nasilenia negatywnych zjawisk dochodzi w godzinach popołudniowych i wieczorowych. Podjęte działania w formie doraźnych kontroli przeprowadzanych przez dzielnicowego oraz patrole Policji nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon 8

 

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Kołbacz
 • Dębina
 • Żelewo
 • Nieznań
 • Komorówko
 

Punkt Przyjęć Interesantów znajduje się w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej 21.

W przypadku nieobecności funkcjonariusza proszę kontaktować się z Dyżurnym KPP w Gryfinie pod nr tel.: 47 7823511.

Dyżur w każdy poniedziałek i środę w godzinach 16:00 - 18:00.

 

e-mail: dzielnicowy.gryfino8@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: asp. Paweł Gałka


nr pokoju w Komendzie: 13
nr telefonu kontaktowego: 47 7823526
nr telefonu komórkowego: 695180235 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr VIII w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2022 informuję, że w wyniku obserwacji własnych oraz przeprowadzonych rozmów ze społeczeństwem ustalono, że głównym problemem w rejonie podległej dzielnicy jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w miejscowości Kołbacz w rejonie ul. Szarych Mnichów przy sklepie Chata Polska. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają miejsce użyteczności publicznej.

 

Rejon 9

Rejon obejmuje miejscowości:

 • Stare Czarnowo
 • Glinna
 • Żelisławiec
 • Kartno
 • Binowo
 • Kołowo
 • Dobropole Gryfińskie
 • Sosnówko
 

Punkt Przyjęć Interesantów znajduje się w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej 21.

W przypadku nieobecności funkcjonariusza proszę kontaktować się z Dyżurnym KPP w Gryfinie pod nr tel.: 47 7823511.

e-mail: dzielnicowy.gryfino9@sc.policja.gov.pl

Dzielnicowy: asp. Paweł Gałka

nr pokoju w Komendzie: 13
nr telefonu kontaktowego: 47 7823526
nr telefonu komórkowego: 695180235 /aktywny w czasie obchodu/

 

Zadanie priorytetowe:

W związku z realizacją zadań zawartych w planie działania priorytetowego dla rejonu służbowego dzielnicy nr IX w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2022 informuję, że w wyniku obserwacji własnych oraz przeprowadzonych rozmów ze społeczeństwem ustalono, że głównym problemem w rejonie podległej dzielnicy jest grupowanie się młodzieży spożywającej alkohol w rejonie przystanku komunikacji publicznej w miejscowości Glinna. Osoby te, będąc w stanie nietrzeźwości zakłócają ład i porządek publiczny.

 

Powrót na górę strony