Dzielnicowi PP Cedynia

Posterunek Policji w Cedyni ul. Bolesława Chrobrego 13 tel. 47 7823246

Kierownik Posterunku asp. szt. Arkadiusz Durnakowski

W każdy poniedziałek kierownik posterunku pełni dyżur w godz. 10:00-14:00.

W sprawach niecierpiących zwłoki lub w przypadku nieobecności policjantów skontaktuj się z dyżurnym Komisariatu Policji w Chojnie pod numerem telefonu 47 7823211 lub proszę dzwonić na numer alarmowy 112.


Dzielnicowy Rejonu 20

mł. asp. Łukasz Kalarus

tel. 47 7823246

kom.służb.571 323 794

e-mail: dzielnicowy.cedynia1@sc.policja.gov.pl

Cedynia miasto-ulice: Mieszka I, Czcibora, Konopnickiej, Staromiejską, Willową, Pl.Wolności, Kościuszki, Bol. Chrobrego, Kolonia, Pocztowa, Chopina, Zygmuntowska, Skorupki, Ks.Ściegiennego, Pułaskiego, Krótka.

Zadanie priorytetowe: W wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami m. Cedynia , priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych , zarówno dzieci jak i dorosłych w rejonie ulicy Kolonia ,Akacjowa, Mieszka I-go oraz Czcibora w Cedyni. W  celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicach Mieszka I-Go i Czcibora w Cedyni wchodzące w skład drogi wojewódzkiej nr DW 124 należy zwiększyć ilość prowadzonych kontroli pojazdów zwłaszcza z przeprowadzeniem kontroli prędkości przy użyciu miernika prędkości , kontrolą kierujących pojazdami nie przestrzegających jazdy na włączonych światłach mijania, wnioskować o częstsze patrole funkcjonariuszy policji sekcji ruchu drogowego Komisariatu Policji w Chojnie jak również wystosować wniosek do Urzędu Miejskiego w Cedyni o zmianę infrastruktury w wymienionym rejonie celem podniesienia bezpieczeństwa .
 

Dzielincowy Rejonu 21

asp. szt. Jacek Chorąży

tel.47 7823246

kom.służb.571 323 791

e-mail: dzielnicowy.cedynia2@sc.policja.gov.pl

gmina Cedynia-miejscowości: Piasek, Bielinek, Markocina, Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Czachów, Łukowice, Orzechów, Żelichów, Golice, Radostów, Niesułow, Parchnica, Osinów Dolny, Stary Kostrzynek, Stara Rudnica, Siekierki, Barcie, Trzypole, Piasecznik.

Zadanie priorytetowe: Zdiagnozowanym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w pobliżu sklepu w miejscowości Osinów Dolny. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają i zanieczyszczają pobliski rejon. Przeprowadzone działanie w ramach planu działania priorytetowego ma na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanych zagrożeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Osinowa Dolnego.
 

Powrót na górę strony